Solenergianläggning

Föreningen har under 2022 och 2023 installerat solpaneler på taket. Anläggningen aktiverades under mars månad 2023 och producerar solel för föreningens behov och säljer även överskott till elmarknaden. Anläggningen omfattar 517 solpaneler med en prognostiserad...