Användning av kakor (cookies)

Webbplatsen använder kakor. En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i din dator.

Vi använder två typer av kakor:

  • Sessionskakor: En sessionskaka sparas bara temporärt under ditt besök på webbplatsen och används till exempel för att hålla reda på om du är inloggad eller inte.
  • Permanenta kakor: Permanenta kakor sparas i en fil på din dator under en begränsad tid. De används för att förbättra din upplevelse som återkommande besökare av våra webbplatser.

Neka kakor

Din webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar kakor. Du kan också radera tidigare lagrade kakor. Läs mer på din webbläsares hjälpsidor för att ta reda på hur du gör.

Webbplatsen fungerar felfritt om du nekar persistenta kakor och tredjepartskakor, men om du nekar sessionskakor kan vi inte garantera att webbplatsen fungerar som utlovat då till exempel funktionalitet som att hålla dig inloggad inte är möjlig.

Mer information om kakor

Lär dig mer om kakor på Post- och telestyrelsens hemsida

Vad är GDPR?

Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den data som skapas när du till exempel använder deras tjänster eller produkter.

GDPR står för (General Data Protection Regulation) och har ersatt PUL (Personuppgiftslagen)

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen  (GDPR)

Blank
Typ av personuppgifter vi samlar in
Kontaktuppgifter

För medlemmar i föreningen samlar vi in dina kontaktuppgifter:
Namn, adress, e-postadress, lägenhetsnummer, nyckelbrickor och telefonnummer.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som…
• …du uppger själv när du blir medlem hos oss.
• …du uppger när du kontaktar oss via e-post.
• …skapas när du använder våra tjänster – t ex när du fyller i formuläret på vår hemsida eller bokar någon av föreningens resurser

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:
• Krav för att fullgöra en för föreningen rättslig förpliktelse.
• Behandlingen ligger i både ditt och föreningens intresse.
• Samtycke från dig för just den behandlingen.
För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.
Kommunikation och support
Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.
Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som medlem och för att hantera och leverera information mellan styrelse och medlem.
Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.
Säkerhet och förhindrande av missbruk
Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:
• missbruk
• intrångsförsök
• attacker i form av t ex virus, DDOS
• lagbrott
• användning av våra tjänster som strider mot våra villkor
Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.
Lagstadgade skyldigheter
Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen

Till vem lämnar vi ut personuppgifter
Ekonomisk och teknisk förvaltare av vår förening.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav gäller för vår förvaltare.