Välkommen till BRF Norra Liden 5-23

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden.

Medlemskap

Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

Medlemskap i föreningen kan beviljas den som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras medlemskap.

b3lineicon|b3icon-user-question||User Question

Föreningsinformation

Diverse PDFér för uthyrning i andrahand, renovering osv. Visa dokument

b3lineicon|b3icon-storage-box||Storage Box

Årsredovisningar

Här har vi samlat alla årsredovisningar i PDF-format. Visa dokument

Senaste nytt

 

Porttelefoner och grindar

Installationen av portlås, porttelefoner och grindar har nu avslutats och allt verkar ha fungerat bra, bortsett från störningar i porttelefonsystemet under en av installationsdagarna. Härunder påminner vi om hur systemet kan användas och ger några tips. Porttelefoner...

läs mer

Råd och anvisningar för bättre ordning i återvinningsrummet

Under senare tid har ordningen i återvinningsrummet gradvis försämrats. Så t.ex. har avfall (t.ex. grovsopor) som inte kan sorteras i tillåtna fraktioner ställts upp och osorterade sopor har deponerats i kärlen för plast- eller pappersförpackningar. Varje gång...

läs mer

Kontakta föreningen

info@norraliden.se

Föreningsbrevlådan
Norra Liden 11, 411 18 Göteborg