Installationen av portlås, porttelefoner och grindar har nu avslutats och allt verkar ha fungerat bra, bortsett från störningar i porttelefonsystemet under en av installationsdagarna. Härunder påminner
vi om hur systemet kan användas och ger några tips.

Porttelefoner

De flesta medlemmar har meddelat vilka telefonnummer med namn som ska knytas till lägenheten/lokalen. Nuvarande medlemmar kan meddela styrelsen eventuella önskemål om
ändringar. Vid överlåtelser kommer vår förvaltare (SBC) att lägga in nya medlemmar och ta bort gamla. Tänk på att det vid uppringning från porten kan ske en liten fördröjning (några sekunder)
innan den uppringde kan höra den uppringande. Vid uppringning från porten frigörs denna genom att den uppringde trycker på 5 på den uppringda telefonens knappsats. Porttelefonen ringer från
nummer 08-121 563 11. Lägg gärna in detta nummer i er telefonbok och kalla det t.ex. ”Porten”.

En oförutsedd effekt av bytet av porttelefoner är att när elförsörjningen brutits för de gamla
svarsapparaterna i lägenheterna har också ringklockan vid dörren upphört att fungera. Varje lägenhetsinnehavare får därför bedöma hur ringklockan ska ersättas. Det går t.ex. att inskaffa en
trådlös ringklocka av villatyp som finns i olika utföranden i handeln.

Grindar

Gånggrinden är öppen för fri passage alla dagar mellan 06 och 19. Utifrån kan grinden öppnas automatiskt med ”armbågskontakten” eller skjutas upp. Om grinden är låst frigörs den med
låsbrickan (tagg) och kan öppnas automatiskt med armbågskontakten. Besökande kan ringa samtliga lägenheter/lokaler via porttelefonen utanför grinden. En uppdatering har gjorts så att det går att
söka på begynnelsebokstaven i den boendes efternamn. Tänk på att besökande måste ringa upp igen från telefonen vid entréporten. Inifrån kan grinden öppnas automatiskt med en armbågskontakt
några meter från grinden. Denna automatik fungerar även när grinden är låst.

Körgrinden har försetts med en ny låscylinder och öppnas med en nyckel som populärt kallas ”blåljusnyckel”. Det nya låssystemet installeras successivt på innergårdar i Göteborg och är
postnummerbaserat. Viktiga samhällsfunktioner har tillgång till denna nyckel, men inte alla hantverkare, taxichaufförer och leverantörer. Förhoppningsvis får vi en säkrare miljö eftersom Anyckeln varit spridd även bland sådana som inte har legitima skäl att köra in på vår gård. Nackdelen för oss boende är att vi i många fall måste låna en nyckel för att släppa in transporter på gården.
Medlem som lånar en nyckel ansvarar för att grinden låses efter varje in- och utpassage.

Styrelsen har ett antal lånenycklar som är deponerade i styrelserummets säkerhetsskåp. Några styrelsemedlemmar disponerar också nycklar hemma i lägenheten. I brådskande fall kan någon av
dessa kontaktas, annars rekommendera vi en dags framförhållning vid känt behov av grindöppning. De som har egen nyckel är Lennart Borén, Anders Lundström, Dick Lövbrand och Henrik Trägårdh.

Göteborg den 21 maj 2018
Brf Norra Liden 5-23, styrelsen