Porttelefoner och grindar

Installationen av portlås, porttelefoner och grindar har nu avslutats och allt verkar ha fungerat bra, bortsett från störningar i porttelefonsystemet under en av installationsdagarna. Härunder påminner vi om hur systemet kan användas och ger några tips. Porttelefoner...

Råd och anvisningar för bättre ordning i återvinningsrummet

Under senare tid har ordningen i återvinningsrummet gradvis försämrats. Så t.ex. har avfall (t.ex. grovsopor) som inte kan sorteras i tillåtna fraktioner ställts upp och osorterade sopor har deponerats i kärlen för plast- eller pappersförpackningar. Varje gång...

Elavtal

Elavtal har tecknats på två år med Bixia AB. Från 2019-11-01 är vårt pris 42,5 öre + Geo-vatten 0,8 öre + moms. Nätavgifter och energiskatt se nedanstående länk och föreningen har över 63 Amp....