Välkommen till BRF Norra Liden 5-23

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden.

Medlemskap

Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

Medlemskap i föreningen kan beviljas den som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras medlemskap.

Föreningsinformation

Diverse allmän information kan nås här. Visa dokument

i

Årsredovisningar

Här har vi samlat alla årsredovisningar i PDF-format. Visa dokument

Senaste nytt

 

Solenergianläggning

Föreningen har under 2022 och 2023 installerat solpaneler på taket. Anläggningen aktiverades under mars månad 2023 och producerar solel för föreningens behov och säljer även överskott till elmarknaden. Anläggningen omfattar 517 solpaneler med en prognostiserad...

läs mer

Trapphusrenovering

Trapphusrenoveringen är genomförd i alla våra trapphus med målning av tak, väggar samt golv i vissa källargångar. Golvvård är genomförd i samtliga trapphus. Belysningen har samtidigt bytts mot nya energisnåla varianter med rörelsedetektor.

läs mer

Porttelefoner och grindar

Installationen av portlås, porttelefoner och grindar har nu avslutats och allt verkar ha fungerat bra, bortsett från störningar i porttelefonsystemet under en av installationsdagarna. Härunder påminner vi om hur systemet kan användas och ger några tips. Porttelefoner...

läs mer

Kontakta föreningen

info@norraliden.se

Föreningsbrevlådan
Norra Liden 11, 411 18 Göteborg