Solenergianläggning

Föreningen har under 2022 och 2023 installerat solpaneler på taket. Anläggningen aktiverades under mars månad 2023 och producerar solel för föreningens behov och säljer även överskott till elmarknaden. Anläggningen omfattar 517 solpaneler med en prognostiserad...

Historiska bilder

I tvättstugekorridoren hängde tidigare ett antal historiska bilder från 1960-talet av kvarteren runt vårt hus. Fotografen var Kurt Hofreiter som vi tyvärr saknar ytterlig information om. Fotografierna togs ner i samband med ommålningen av korridoren. Vi har nu skannat...

Fixardagen den 28 augusti

Årets fixardag blev lyckad med många frivilliga med mycket energi. Det rensades, städades och kastades. Det grävdes, klipptes och sågades och målades. Däckförrådet, med decennier av damm, blev rensat – kompostkvarnen gick för högtryck. Klockan 16 invigdes...

Trapphusrenovering

Trapphusrenoveringen är genomförd i alla våra trapphus med målning av tak, väggar samt golv i vissa källargångar. Golvvård är genomförd i samtliga trapphus. Belysningen har samtidigt bytts mot nya energisnåla varianter med rörelsedetektor.

Porttelefoner och grindar

Installationen av portlås, porttelefoner och grindar har nu avslutats och allt verkar ha fungerat bra, bortsett från störningar i porttelefonsystemet under en av installationsdagarna. Härunder påminner vi om hur systemet kan användas och ger några tips. Porttelefoner...