Solenergianläggning

Föreningen har under 2022 och 2023 installerat solpaneler på taket. Anläggningen aktiverades under mars månad 2023 och producerar solel för föreningens behov och säljer även överskott till elmarknaden. Anläggningen omfattar 517 solpaneler med en prognostiserad...

Trapphusrenovering

Trapphusrenoveringen är genomförd i alla våra trapphus med målning av tak, väggar samt golv i vissa källargångar. Golvvård är genomförd i samtliga trapphus. Belysningen har samtidigt bytts mot nya energisnåla varianter med rörelsedetektor.

Porttelefoner och grindar

Installationen av portlås, porttelefoner och grindar har nu avslutats och allt verkar ha fungerat bra, bortsett från störningar i porttelefonsystemet under en av installationsdagarna. Härunder påminner vi om hur systemet kan användas och ger några tips. Porttelefoner...

Råd och anvisningar för bättre ordning i återvinningsrummet

Under senare tid har ordningen i återvinningsrummet gradvis försämrats. Så t.ex. har avfall (t.ex. grovsopor) som inte kan sorteras i tillåtna fraktioner ställts upp och osorterade sopor har deponerats i kärlen för plast- eller pappersförpackningar. Varje gång...

Elavtal

Elavtal har tecknats på två år med Bixia AB. Från 2019-11-01 är vårt pris 42,5 öre + Geo-vatten 0,8 öre + moms. Nätavgifter och energiskatt se nedanstående länk och föreningen har över 63 Amp....